הפערים בין עורך דין עו”ד גישור ובין ערכאה משפטית רגילה

0

הפערים בין עורך דין עו”ד גישור ובין ערכאה משפטית רגילה מתבטאים בהבחנה בין שני התחומים בהם הם פועלים ובאופן המגיב לסוגיות הדורשות פתרונות משפטיים. הנה מספר הבדלים עיקריים:

התהליך:

ערכאה משפטית רגילה: פועלת בתחום המשפט הפומבי ומטרתה החלטה משפטית על ידי בית משפט. התהליך נעשה באמצעות השגת ראיות, התנסחות כתבי טענות, ודיונים בלשון המשפט עם ידע משפטי מתמשך.
עורך דין עו”ד גישור: פועל בתחום העו”ד גישור, תהליך פרטי שבו הצדדים מתאימים לעו”ד גישור עם עוזר מקצועי. העורך דין בעו”ד גישור מסייע להם להגיע להסכמה משותפת ואינו מכריע באופן ישיר. הדגש כאן הוא על יכולתו להפעיל ייעוץ ולהביא להבנה משותפת.
התוצאה:

ערכאה משפטית רגילה: תוצאה ניתפסת כחלק מהמערכת המשפטית הפומבית, והיא בדרך כלל מחוייבת לביצוע פעולה משפטית.
עורך דין עו”ד גישור: תוצאה היא הסכם בין הצדדים, והעורך דין בעו”ד גישור אינו יוכל לכפות החלטה על הצדדים. כל דבר נעשה בהסכמה וברצון הצדדים.
התקשורת:

ערכאה משפטית רגילה: התקשורת מתנהלת דרך הדיון במסגרת המשפטית ובקשר עם חוק והוראות משפטיות.
עורך דין עו”ד גישור: התקשורת מתבצעת דרך עקרונות העו”ד גישור, הכלולים בהסכם העו”ד גישור, והוא עובד על כך שהצדדים יצליחו להבין אחד את השני ויתקדמו להסכמה.
מטרה:

ערכאה משפטית רגילה: מטרתה לפסול או להחליט על מסקנה משפטית במקרה ספציפי.
עורך דין עו”ד גישור: מטרתו לסייע בהגעה להסכמה בין הצדדים ולהפחית את הסכסוך, אין לו מטרה לקבוע מי צודק ומי טועה.
בסיכום, הפערים בין עורך דין עו”ד גישור לבין ערכאה משפטית רגילה הם בהבנה של תהליכים, התקשורת, והמטרה הסופית של הפעולה. העורך דין עו”ד גישור מסייע לצדדים להגיע להסכמה משותפת ומקל על המערכת המשפטית על ידי הפחתת הלחץ המשפטי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *